VRZW
Post Brandweer Landsmeer & Den Ilp
Fuutstraat 2
1121 BN LANDSMEER
Tel:  020-4821573 bgg/spoed 112
brandweerlandsmeer@gmail.com

Vrijwillige Brandweer Landsmeer/Den Ilp
Bij de brandweer van Landsmeer/Den Ilp werken momenteel 32 mannen en vrouwen, 17 in Landsmeer en 15 in Den Ilp.

Onder de vrijwilligers zijn diverse beroeps brandweermensen, die vrijwilliger zijn dan wel in Landsmeer cq Den Ilp
 

Taken
De brandweer is er om direct hulp te bieden aan mensen en dieren. Naar verwachting zal er in 2004 circa 75 keer worden uitgerukt door de brandweer in de gemeente Landsmeer. Voor brand en incidenten die niets met brand te maken hebben. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ernstig verkeersongeval, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, wateroverlast of stormschade.
Het blussen van branden is nog steeds de belangrijkste taak van de brandweer. Bij het blussen van branden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een schoorsteenbrand, een autobrand of brand in een opslagplaats.
Naast de bovengenoemde taken, die ook wel de repressieve taken van de brandweer worden genoemd, doet de brandweer meer. De brandweer is bijvoorbeeld in een heel vroeg stadium betrokken bij het structureel voorkomen van calamiteiten en het nemen van maatregelen om het aantal slachtoffers en de schade te beperken bij een incident. Concreet houdt dit in dat er geadviseerd wordt ten aanzien van bijvoorbeeld bestemmingsplannen en bouwvergunningen.
Ook gebouwen en bouwwerken dienen aan bepaalde (brand-) veiligheidseisen te voldoen. Bij evenementen zoals bijvoorbeeld Sporten Feestweek,  worden de brandveiligheid en de bereikbaarheid van de omgeving door de brandweer gecontroleerd. Dit worden ook wel de pro-actieve en de preventieve taken van de brandweer genoemd.
De voorbereiding op hulpverlening en de voorbereiding op de bestrijding van branden en rampen wordt uitgevoerd door de afdeling preparatie. De preparatieve taak omvat naast specialismen als verkenning van gevaarlijke stoffen, het opzetten van oefeningen met grootschalige inzet, het maken van aanvalsplannen en het voor de brandweerregio verzorgen van opleidingen nog een veelheid aan onderwerpen. De pro-actieve, preventieve en preparatieve taken van de brandweer worden door beroepsmensen uitgevoerd.
 

Opleiding en oefening
Om vrijwilliger te kunnen worden bij de brandweer moet u eerst een opleiding volgen. In eerste instantie bent u een jaar bezig om brandwacht te worden. Daarna is er de mogelijkheid om verder te leren tot minimaal Hoofdbrandwacht. Tijdens de basisopleiding leert u veel over manieren waarop brand bestreden kan worden, mobiele communicatiemiddelen, het omgaan met het materiaal en levensreddende handelingen. De nadruk ligt hierbij op de praktijk. Dit betekent dat er heel erg veel geoefend moet worden. Ook na het behalen van het diploma moet er iedere maandagavond geoefend worden om de vaardigheden op peil te houden. Naast de basisopleiding kan er eventueel gekozen worden voor een specialistische opleiding. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een opleiding tot chauffeur op een brandweerwagen. Naast de diploma´s kan er bij de Brandweer ook één keer per week aan de conditie gewerkt worden.

Behoefte aan vrijwilligers
De brandweer van Landsmeer is momenteel op zoek naar nieuwe collega´s, die zich in willen zetten voor de veiligheid van anderen. Die naast hun ´gewone werk´ tijd hebben voor een veelzijdige en boeiende activiteit.

Eisen
De brandweer stelt een aantal eisen aan kandidaten. U moet tussen de 18 en 48 jaar zijn, een goede gezondheid en een sportieve instelling hebben en kunnen werken in teamverband. Tevens moet u binnen circa drie minuten aanwezig kunnen zijn in de dichtstbijzijnde kazerne, in staat zijn huis en/of werk direct te verlaten bij een oproep en bereid zijn tot het volgen van een avondopleiding en de wekelijkse oefenavond op maandag.